Forebyg skam og stress i organisationen.

Sygemeldinger koster meget ikke kun økonomisk, de menneskelige omkostninger er meget omfattende. Stress er alvorligt og det er invaliderende. 

Stressede ledere og medarbejdere træffer ikke de sunde langtidsholdbare beslutninger, derfor er det vigtigt at arbejde proaktivt.

Inden en sygemelding oplever mange, at være afmægtige, føle sig forkerte, have dårlig samvittighed og være utilstrækkelige.

Mange tør ikke sige det til nogen, for ingen vil afsløres som den, der ikke kan klare mosten, i stedet klarer man alt for meget.

Vi kan blive langt bedre til at undgå stress, hvis vi arbejder bevidst med, hvordan vi ser og forstår hinanden. Jeg hjælper medviden og værktøjer, der kan styrke sammenhængskraften i organisationen, styrke den enkelte medarbejders arbejdsglæde og give langt mere tryghed på jobbet.

Ring og hør hvordan jeg kan hjælpe med bedre dialog i din organisation allerede i dag.

Sparring, ledelses- og medarbejderudvikling, forebyg stress og skam

Psykologisk tryghed giver tryghed på bundlinjen!

Er du leder eller selvstændig? 

For at være langtidsholdbar i jobbet, skal du passe godt på dig selv.

Og for at du kan passe på dem du skal hjælpe, skal du vise dig selv omsorg.

Mange ledere er under et massivt pres, og det er først, når du ligger på skjoldet, at man indser, at du er alt for presset, at du indser, at du gik alt for langt, for ikke at komme til kort. 

Forløb:

Forebyg stress for ledere og selvstændige: læs mere her 

 

Skyld og skam går ofte hånd i hånd med stress.

Skyld handler om det, vi kan tage ansvar for. Vi kan lave fejl, vi kan tage fejl, og vi kan råde bod ved at tage ansvar, undSKYLDe, og tage ved lære.

Skyld kan føles ubehageligt og pinligt, men der er mulighed for at sone og tage ansvar.

Skam handler ikke om det, man har gjort, men om den, man er, og herved om at være god nok.

Et komplekst arbejdesmarked kalder på en nuanceret forståelse af stressdynamikker i organisationen

Jeg har skrevet mere om det på siden om individuel stressbehandling:

Se mit oplæg “Det er kun dårlige medarbejdere, der ikke kan klare mosten”på vidensportalen Zevio

Skyld, skam og stress. Stressbehandling i Aarhus C

Læs om oplæg, foredrag, organisationsudvikling her