Ann-Helene Maack, psykoterapeut

Ann-Helene Maack

psykoterapeut (mpf).


Find ind - find vej - find mod

Den helende samtale


Jeg hedder Ann-Helene, og jeg er uddannet psykoterapeut (mpf), vejleder, underviser og foredragsholder.


Psykoterapi er en samtaleform der møder dig, der hvor du er.


Som udgangspunkt er vi som mennesker formet af vores opvækst, og bærer vores temaer og mønstre med

ind i vores videre liv. 


At blive set og spejlet, og arbejde med vores historie i et trygt rum, giver nye handlemuligheder.

Sygdom, stress, skilsmisse, udfordringer i familen, præstationsangst eller blot et behov for, at bearbejde livets her og nu, er noget vi alle oplever et behov for. 

For mig er det vigtigt, at du oplever tillid og nærvær i den terapeutiske relation.

Og at det du har på hjerte bliver taget alvorligt, og at dine grænser bliver respekteret.

Psykoterapi kan være med til at finde vej gennem fx

Gennem terapien kan du opnå:

  • Klarhed over - og accept af - din egen fortælling
  • At tage kærligt vare på dig selv.
  • At kende og stå ved dine grænser.
  • At få øje på dine mønstre, og en klarhed over hvad der er godt at holde fast i, og hvad du vil give slip på.
  • En større frihed til at leve det liv der er netop dit.
  • Mod og klarhed.
  • Gode selvkærlige vaner og nærvær.
Jeg tilbyder samtaler til enkeltpersoner, par og familier.

Både ægtefæller, søskende, forældre/voksne børn og venner mv.

Læs om mine ydelser her


Relationen der er imellem terapeut og klient, er vigtig. Læs om mig her.

Derfor tilbyder jeg en gratis afklarende samtale,så vi kan vurdere om et forløb hos mig er det rigtige for dig.

Tlf: 22897435


Ann-Helene Maack

Voksent barn af alkoholikere


Lavt selvværd, smerter i kroppen, svært ved at forbinde sig til andre, forkerthedsfølelse, svært ved at sætte grænser, og mange andre symptomer ...

Sorg


Tab, sygdom - både egen og nærtståendes, skilsmisse, fyring, eller brudte relationer medfører smertefulde reaktioner. Både krop og sind er ramt...

Stress


Er en fysisk reaktion på overbelastning. En langvarig belasning af det neurale system kan medføre en række forskellige symptomer, og kræver en indsats ...

Konsultationer

Jeg har lyse og venlige lokaler på Skovvejen 44, 8000 Aarhus C. Det er i det ikoniske byggeri Klintegaarden, som ligger tæt på Aarhus Ø, Riisskoven, og Universitetet. 

Jeg praktiserer på både dansk og engelsk

Terapi kan også foregå online via en sikker videokonsultationstjeneste, der lever op til gdpr. 


Jeg tilbyder desuden tider sen eftermiddag og aften samt i weekender mod et mindre gebyr.


Rammen er vigtig, da det er afgørende, at du oplever et rum hvor du kan føle dig tryg.

Jeg tilbyder en afklarende samtale pr telefon, inden vi starter et forløb.

Af hensyn til GDPR opbevarer jeg ikke dine oplysninger.

Som medlem i Dansk Psykoterapeutforening, forpligter jeg mig til, at arbejde underforenngens etiske retningslinjer.

Læs mere på https://psykoterapeutforeningen.dk/etikregler/


Afbud: Du kan melde afbud 24 timer inden samtalen. Ved for sent afbud afregnes for samtale.


For afklarende samtale: Ring 22555309 

Udtalelser fra klienter:Mand, 35 år, akademiker, Aarhus skriver:

Ann-Helene er lige så teoretisk, analytisk og metodisk velfunderet som hun er nærværende.

Ann-Helene formår at kombinere et tårnhøjt fagligt niveau med en helt unik grad af genuint nærvær og oprigtig interesse, som fører til enorme forandringer på en overvældende kort tidsskala - hvert besøg hos Ann-Helene resulterer i spændende, udfordrende og konstruktive tanker og refleksioner, og samtidig bliver disse opdagelser knivskarpt struktureret, således at hver og én bidrager til den igangværende proces.


Ann-Helene lytter! Hun hører og analyserer på et overvældende højt niveau, og efterfølgende formår hun metodisk at kondensere et helt menneskes narrativ ind til nogle meget håndgribelige og konkrete nedslagspunkter og rammesætter den igangværende proces.


Kvinde 48, journalist, København skriver:

"Jeg har brugt Ann-Helene flere gange og haft sessioner hos hende, både personligt og over telefonen – dels under en periode med sorg over dødsfald i nærmeste familie og det at skulle tage afsked, dels også i forbindelse med skilsmisse. Ann-Helene er det mest empatiske menneske, jeg længe har mødt. Hun lytter og spørger altid ind på en måde, der løfter mig op og får mig til at reflektere over min situation og er bare helt grundlæggende fantastisk at snakke med. Altid nærværende, støttende og kærlig. Stor anbefaling herfra."


Kvinde 46, læge, Århus:

Jeg har haft fornøjelsen af at møde Ann-Helene flere gange over de sidste 8 mdr. Jeg har altid oplevet en ro og et nærvær, og en fornemmelse af at jeg kunne fortælle hende alt. Jeg har kunnet mærke efter helt nede i maven, hvad der fyldte for mig. Ann-Helene har hjulpet mig med at få vendt og drøftet negative tanker der var ubehagelige og komme nærmere, hvor mine udfordringer stammer fra. Jeg oplevelser et meget højt fagligt niveau.

Læge Nanna Clausen


Kvinde, lærer og mor til en 15-årig:

Som mor til en datter på 15 år, oplever jeg udfordringer i forbindelse med teenagelivet, kontakt til venner og alt den kommunikation der foregår på de sociale medier. I denne tid med nedlukning pga corona er det hele blevet lidt sværere. Når jeg spørger ind til det der er svært, træls og frustrerende for min datter, bliver hun irriteret over alle mine spørgsmål. Det gav anledning til en masse bekymringer for mig. Jeg kunne se at hun var ked af det, somme tider vred og jeg kunne ikke hjælpe hende. Vi taler ellers godt sammen og min datter er meget åben omkring det hele. Vores samtaler om det der fyldte i hende, blev efterhånden til negativ kontakt imellem os – så jeg havde brug for hjælp.

 

Jeg er blevet meget mere rolig. Det er min datter også. Nu har hun fået et sted, hvor hun kan tale med dig om sine tanker i et fortroligt rum. Hun har fået gode råd, vejledning og redskaber til at takle de udfordringer hun støder på. Hun er glad og vi taler om alle mulige andre ting. Samtidig er det en stor tryghed for både min datter og jeg at vide, hvis der opstår nye udfordringer vi ikke kan løse sammen, kan vi altid kontakte dig og lave en aftale. Jeg stoler 100 % på, at det du giver hende i jeres samtaler, er godt for hende. 

 

Du har givet os ro. Jeg behøver ikke at spørge ind til udfordringer og problemer hele tiden. Bekymringerne om min datters trivsel og velvære fylder mindre. De er der selvfølgelig stadig, sådan tror jeg de fleste har det – man bekymrer sig om dem man elsker og bliver ked af det når de ikke har det godt. Nu kan vi tale sammen uden det bliver negativt. Min datter har været rigtig glad for jeres samtaler. Hun føler sig hørt og taget alvorligt. Hun forsøger at tackle de udfordringer der uundgåeligt kommer, når man er teenager, nu har hun bedre forudsætninger for det.