Forstå din depression. 

Tag livet og energien tilbage skridt for skridt. Samtaler i Århus C eller online. Mød din depression med omsorg.

Depression og belastningssymptomer går ofte hånd i hånd. For at komme gennem det, er det vigtigt at tage afsæt der hvor man er.

Depression kan tage farverne og energien ud af livet

Depression er en tilstand, der virkelig kan frarøve os følelsen af at være hele og levende mennesker. 

Det antages at hver 5. oplever depression gennem livet.

Depression tager farverne ud af hverdagen, og verden og livet kan føles gråt og unuanceret.

Studier har vist, at samtaleterapi kan have god effekt i behandling af let til moderat depression.

Gennem samtaleterapi kan du:

 • Få redskaber til at rumme din situation.
 • Vende selvbebrejdende tanker til selvomsorg.
 • Få afgiftet negative tanker.
 • Få redskaber til at regulere følelser som tristhed, tomhed, fortvivlelse, skam og vrede.
 • Få redskaber til at vise dig selv den konkrete fysiske omsorg, der kan hjælpe dig ud af depressionen.
 • Finde bæreflader og håb.
 • Finde styrke til at sætte grænser og trække din energi hjem.
 • Få et afbalanceret og kærligt forhold i relationen til det vigtigste menneske i dit liv: Dig selv.
 • Få klarhed over hvad din ubalance kommer af.

Behandling af depression og belastningssymptomer.

Det at tale med et menneske der har indsigt, omsorg, varme og empati, kan i sig selv være helende. Du bliver set, hørt og spejlet, og kan ad den vej få mod til at være i verden, så du kan komme med alt det, der er dig.

Når vi opsøger en psykolog, psykoterapeut eller psykiater med henblik på at behandle depression og belastningssymptomer, er det afgørende, at der er en personlig kontakt, fordi at det er afgørende at relationen føles tryg. Jeg tilbyder en kort forsamtale inden behandling indledes som er gratis, og nedsat pris ved første konsultation, da det er her, du kan fornemme om jeg er det rigtige valg af terapeut, ligesom jeg vil vurdere, om jeg kan hjælpe dig.

Behandlingen kan foregå i min klinik i Århus eller online via en sikker forbindelse.

Depression er en både et fysiologisk og et eksistentielt problem.

Fysiologisk i den forstand, at der er ubalance i produktionen af neurotransmittorer, som er de hormoner der regulerer glæde og energiniveau. Derved kan der opstå følelser af tomhed, energiforladthed og tristhed.

Derved er depression og  belastningssymptomer ofte 2 sider af samme sag.

Det er som om, at livet mister sine farver, det kan føles som om, at man er i et hul eller en osteklokke og man går gennem mudder (eller surdej).

Det er også et eksistentielt problem, netop fordi at vi som mennesker har behov for at leve på hele paletten af følelser, og når vi er afskåret følelsen af glæde, kommer vi uvægerligt i en tilstand af depression. 

Når energien også er væk, kan vi komme ind i en negativ spiral, hvor vi bliver tiltagende deprimerede.

Hvis du har tanker om selvmord, skal du straks kontakte livlinjen på 70201201.

https://www.livslinien.dk/

Er du pårørende, og er du bekymret for, om en du holder af, er selvmordstruet, så ring til livslinjen.

 

Når man er ramt af depression, kan det være svært at få øje på lys og glæde.

Pårørende til et menneske med depression.

Det kan være svært at se et menneske man elsker være ramt af depression. 

Det kan være svært at genkende ham/hende/dem, når der er overskyet i sindet.

Mange bekymrer sig, går på æggeskaller af frygt for at forværre tilstanden, og måske selv udvikler symptomer på depression – især i langvarige forløb.

Det er heller ikke ualmindeligt at opleve irritation vendt mod den deprimerede. 

Få hjælp til at håndtere følelserne som pårørende.

 

De psykiske symptomer på depression kan være:

 • Tankemylder
 • Grublerier over særlige temaer eller oplevelser
 • Skyld og skam
 • Vrede/ irritabilitet
 • Tristhed
 • Følelse af tomhed, håbløshed og mistet interesse af det, der normalt giver glæde
 • Lav selvfølelse
 • Ubeslutsomhed
 • Overvældelse
 • Koncentrationsbesvær
 • Mange bekymringer
 • Selvbebrejdende og selvkritisk
 • Pessimisme og katastrofetanker
 • Følelse af at være ensom og frakoblet andre mennesker.
 • Ængstelse

Adfærdssymptomer på depression kan være:

 • Stort forbrug af stimulanser som alkohol, stoffer, tobak og søde sager.
 • Overdreven shopping
 • Overdrevet brug af spil
 • Overdreven brug af digitale medier

Ofte for at udfylde tomrummet, eller som et forsøg på at finde den lille glæde, som kan dulme smerten ved depressionen, eller aflede triste tanker

Dulmende adfærd kan desværre også være med til at forstærke depressionen.

Hvad kan udløse depression?

Langt de fleste mennesker oplever perioder med tristhed i løbet af livet. 

Der er ”lejlighedsbestemte” typer af depression, fx fødselsdepression og vinterdepression.

Og disse typer af depression er i øvrigt meget forskellige.

Sammen med depression kan optræde andre symptomer som 

Der kan være mange faktorer der kan udløse en depression. Det kommer sjældent fra den ene dag til den anden. Ofte er de udløst af livskriser som fx:

 • Forandringer i livet, jobbet, familiesituation (skilsmisse, utroskab, svigt, børn der flytter hjemmefra mv.)
 • Traumatiske begivenheder, mobning, krænkelser eller sygdom, som medfører tab af kontrol.
 • Sorg

Men også

 • Opvækstvilkår – læs mere her
 • At vi er i usunde relationer og har svært ved at sætte grænser
 • Uopdaget opmærksomhedsforstyrrelse – læs mere her 
 • Stress
 • Fysisk sygdom
 • Misbrug

Der er hjælp at hente:

Når der er tale om depression er det vigtigt at få øje på de udløsende og vedligeholdende faktorer. 

Gennem samtaleterapien opstår nye handlemuligheder. 

Jeg kan hjælpe med at forstå, hvilke mønstre og tanker, der kan føre til mere selvomsorg. 

Jeg arbejder med compassionfokuseret terapi, da jeg mener at det skaber et trygt fundament til at udforske og udfordre negative selvtanker.

Jeg hjælper med at lytte til det, kroppen fortæller, og give nye følelsesmæssige erfaringer.

Jeg hjælper med at finde frem til det, der kan forandres, og det der skal rummes. Når vi kan se vores muligheder, kan vi tage det ansvar det er, at arbejde sig ud af mørket. Ofte kommer vi til at gabe over for meget, når vi går i gang, og det er vigtigt at sætte barren der, hvor der er mulighed for at lykkes.

Jeg ser dig og dine ressourcer, dine ønsker og dine bæreflader, de områder af dit liv, der giver styrke og vitalitet.

Jeg hjælper dig med at kende og mærke dine værdier og grænser, og hvordan du holder fast i dem.