Når vi kigger bag facaden

Psykoterapi i trygge rammer i Aarhus C eller online.

Helede samtaler med hjerne og hjerte. Få nye handlemuligheder og  og forstå hvad der skete efter:

 • Besværlig barndom, omsorgssvigt, opvækst med alkohol
 • Sorg, tab og sygdom
 • Stress, belastningsreaktioner og professionelle udfordringer.
 • Udfordringer i relationer- ægteskab, familierelationer, venskaber og professionelle reaktioner

Sygdom, stress, skilsmisse, udfordringer i familen, præstationsangst eller at bearbejde livets her og nu, er noget vi alle oplever et behov for.

For mig er det vigtigt, at du oplever tillid og nærvær i den terapeutiske relation.

Og at det du har på hjerte bliver taget alvorligt, og at dine grænser bliver respekteret.

Som udgangspunkt er vi som mennesker formet af vores opvækst, og bærer vores temaer og mønstre med ind i vores videre liv.

Hvis jeg ikke er ved telefonen, vender jeg tilbage hurtigst muligt.

Jeg vil i den indledende samtalerådgive om, hvorvidt jeg kan hjælpe, eller anbefale andre eksperter/ læge, så du bruger dine kræfter mest hensigtsmæssigt i processen.

Hvordan virker psykoterapi?

Gennem terapien kan du opnå:

 • Klarhed over – og accept af – din egen fortælling
 • At tage kærligt vare på dig selv.
 • At kende og stå ved dine grænser.
 • At få øje på dine mønstre, og en klarhed over hvad der er godt at holde fast i, og hvad du vil give slip på.
 • En større frihed til at leve det liv der er netop dit.
 • Mod og klarhed.
 • Gode selvkærlige vaner og nærvær.

Du bliver set og spejlet, og arbejder med din historie i trygge rammer i Århus C eller online.

Min terapeutiske tilgang har afsæt i eksistentialistisk, neuroaffektiv, psykodynamisk, compassionfokuseret, mentaliseringsfokuseret og relationel teori.

 

Vi kan alle blive ramt af livet, hvad end vi bliver syge, stressede, sørger, skal nye veje i parforhold, vi mister en elsket eller på anden vis skal finde fodfæste.

Psykoterapi hjælper med at få øje på begrænsende mønstre, og hjælper med at bearbejde temaer der igen og igen kan spænde ben i tilværelsen.
På den måde kommer vi til at stå stærkere som dem vi er, blive mere omsorgsfulde over for os selv, og bliver mere nærværende og ægte i vores relationer.
Jeg hjælper med at finde din indre styrke, nærvær, selvafgrænsning og selvregulering, og på omsorgsfuld vis, ansporer til nye fortællinger og veje at gå.
Jeg arbejder med din historie og hvordan den binder sig til dit her og nu, så du opnår indsigt i dig selv, så du kan leve et fuldt liv, med alt hvad der er dig.
 

Hvornår er psykoterapi en god idé?

Følelsesmæssige og kognitive symptomer

 • At føle sig alene
 • En følelse af at miste sig selv
 • Manglende initiativ og glæde
 • En følelse af at være frakoblet
 • Vrede, tristhed, ængstelse
 • Humørsvingninger
 • Angst, generaliseret eller specifik
 • Hukommelsesbesvær
 • Skyld og skamfølelser

 

Fysiske symptomer:

 • Søvnløshed
 • Manglende appetit
 • Overdreven appetit
 • Udmattelse
 • Smerter i kroppen
 • Øget brug af alkohol/ stoffer
 • Overdreven shopping

 

 

Mød din psykoterapeut (mpf)

Jeg har mange års erfaring i samtaler, vejledning, terapi og supervision i mange forskellige hjørner af den menneskelige tilværelse.

Jeg hjælper med at navigere gennem stress, sorg, vanskelige opvækstvilkår og mønsterbryder/opvækst med alkohol, sygdom, pårørende, voksne med ADHD og andre spektrumdiagnoser, parterapi, forældrerådgivning og personlig udvikling.

Den terapeutiske relation er vigtig, på den rejse som terapi er. Det er ikke som at gå til en mekaniker, der har specialiseret sig i en bestemt form for motor. Der er ikke en facitliste for hvordan en god relation mellem klient og terapeut bør være. Det mærkes i hjertet om der er kontakt. 

Valg af terapeut er ikke ligegyldigt.

En god terapeut er teoretisk velfunderet, har en forståelse og timing og er i lige så høj grad i kontakt med egne følelser og reaktioner som klientens.

Det er centralt for mig som terapeut:

 • At se dig som et helt menneske, ikke blot det problem du kommer med.
 • At se dine muligheder og det du gør ”rigtigt”- og det, der virker for dig.
 • At du oplever ikke at blive forladt i din smerte. Smerte fylder, og for at rumme den, er det nødvendigt at vokse, kende sine bæreflader, og bruge dem aktivt.

For mig er den terapeutiske samtale et organiseret nærvær, hvor klienten kører bilen, jeg holder kortet, sammen orienterer vi os om landskabet.

På den måde finder afgørende øjeblikke sted, hvor klienten og terapeuten mødes og der er den helende kontakt i samspillet mellem terapeut klient.

Hvad er er det vi arbejder med i psykoterapi?

Jeg har som terapeut fokus på: Tilknytning, relationer, mentalisering, affekter i det neurale system (krop, sind og arousal), eksistentialisme, temaer som skyld, skam, selvværd og menneskeværd – men mest af alt, at være et menneske der lytter og spejler dig!

Din fortælling er vigtig i terapien.

I terapien lader vi din historie få den opmærksomhed den skal have.

Når vi bliver set, hørt, rummet og spejlet, bliver vi hele. Og når vi får erfaringer med at blive set med kærlige øjne, kan vi se os selv i et nyt lys, og ad den vej, dukker der nye handlemuligheder op i livet.

Hvad er en psykoterapeut (mpf)?

Jeg har en baggrund som folkeskolelærer, AKT-medarbejder, vejleder for lærerstuderende og arbejder nu i egen virksomhed. Dels med terapi, dels med undervisning, foredrag og udvikling af fagprofessionelle.

Psykoterapeut er ikke en beskyttet titel, derfor er et vigtigt at sikre sig at en terapeut gennem sin uddannelse har tilegnet sig både viden og træning af høj kvalitet, og eksamineret i denne.

Jeg videreuddanner mig løbende, modtager supervision og egenterapi og er aktivt medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Jeg har erfaring med:

 • Tidligt omsorgssvigt.
 • Alvorlig sygdom, / kroniske sygdomme- både pårørende og sygdomsramte.
 • Tab.
 • Skyld og skamproblematikker i forbindelse med stress, depression, opvækst med alkohol.
 • Stresshåndtering læs mere her
 • Individuel coaching.
 • Mestring og personligt lederskab.
 • LGBT+ problematikker.

Jeg holder desuden foredrag og oplæg om stress og skam, og arbejder som sorggruppeleder ved Kræftens Bekæmpelse.

Jeg har en 4-årig uddannelse i psykoterapi fra www.piaa.dk, og jeg er aktivt medlem af Dansk Psykoterapeutforening

Ann-Helene

Ann-Helene Maack, psykoterapeut (mpf)