Psykoterapi i Aarhus C for voksne med ADHD og autisme

Psykoterapi i Aarhus C for voksne med ADHD og autisme –  Er du diagnostiseret sent i livet, falder mange ting på plads, når du får lov at arbejde med den, du virkelig er. 
Er du voksen og har fået konstateret ADHD/ autisme, eller begge dele? 
 
Psykoterapi hjælper med at forstå hvad diagnosen betyder for dig.
 

Det er ikke usædvanligt både at have modstand på diagnose, og samtidig føle en lettelse, fordi der endelig er en forklaring på, hvorfor man har følt sig ved siden af til tider.

 • Hvilken betydning har min ADHD, ASF mv. haft gennem dit liv?
 • Hvilke maskeringer og copingstrategier har været hensigtsmæssige, og hvilke har skabt problemer for dig?
 • Hvilken betydning har min diagnose i forhold til mine relationer?

Inden et eventuelt forløb, tilbyder jeg en gratis afklarende samtale, så du ved hvad du kan forvente af psykoterapi.

Og ellers kan du læse mere ADHD og autisme her på siden.

Autisme eller ADHD skal forstås

Hvordan hjælper psykoterapi, når man har ADHD eller autisme?

Terapi er at tale med et menneske, der lytter og ser hele dig, og kan være en god vej til:

 • At forstå sig selv i det nye lys, og få trukket nogle tråde i livet med den nye forståelse og det fulde billede af hvem du er.
 • At navigere med de følelsesmæssige svigt, du måske har oplevet gennem livet, de mange misforståelser der kan have været, og få et mere virkelighedsnært selvbillede.
 • At behandle dig selv med compassion, og ikke føle dig forkert.
 • At finde ud af, hvad der er maskering og hvad der er dig.
 • At få strategier til at regulere dine følelser.
 • At finde vej, finde mod og finde mening.
 • At lære dine grænser at kende, og kommunikere dem på en god måde.
 • At beskytte din energi.
 • At kende dine ressourcer og styrker.

I behandlingen tager jeg typisk afsæt i hele dig, dine copingstrategier, de træk ved ADHD/ASF der er særlige for dig, din livshistorie, din nuværende situation og den smerte, der var gældende, da du fik din diagnose. 

Læs om ADHD på foreningens hjemmeside: https://adhd.dk/

Og autismeforeningens hjemmeside.

https://www.autismeforeningen.dk/

Identitet og sent diagnosticeret:

Mange voksne med ADHD, opmærksomhedsforstyrrelser eller ASF har livet igennem haft en følelse af, at de var lidt anderledes. Et meget normalt forløb er, at man har haft nogle stresssygemeldinger og måske nogle depressioner bag sig. Læs om stress her 

Det er ikke usædvanligt, at mennesker med ADHD eller autisme, har taget lange uddannelser. Ofte føles det ensomt i studiemiljø og på arbejdspladsen. Nogle når at blive diagnosticerede og behandlet for  personlighedsforstyrrelser, bipolar eller borderline.

Og det virker ikke, for diagnoserne er symptomer på det underliggende problem.

 • Nogle har brudte relationer med sig – men ikke alle.
 • Nogle har rod i livet – men ikke alle.
 • Nogle har fået meget skæld ud i opvæksten – men ikke alle.
 • Nogle er enormt kreative, handlekraftige og modige – men ikke alle.
 • Nogle har svært ved at afkode omverdenen – men ikke alle.
 • Nogle har lange uddannelser – men ikke alle.
 • Nogle er meget succesfulde – men ikke alle.
Jeg tror du har fanget budskabet, mennsker er forskellige, uanset hvilken neurotypi hjernen har!
 

Hvordan er det at vokse op med en ADHD eller autisme?

Mange der er diagnosticerede sent i livet, fortæller om en følelse af at være forkert. At der har været noget der var anderledes ved dem, i forhold til jævnaldrende. At de har følt sig ikke forstået, og heller ikke har forstået sig selv.

I det psykoterapeutiske rum er der den tryghed og varme, der skal til, for at kunne forsone sig med det, der er sket, også de følelser der ikke har haft lov at have liv og udtryk, og som er blevet afvist og bremset. 

Når de svære følelser bliver bearbejdet, forstået og , kan de bedre rummes og mødes med en omsorg for, hvad de var et ægte udtryk for.

Hvad er maskering? 

Vi lærer tidligt i livet, at tilpasse vores adfærd efter bedste evne, så vi ikke er “mærkelige”, og når vi falder igennem, kan dommen være hård. Forældre der opvæksten igennem har fejlafstemt og misforstået, lærere der har det samme, og de nådesløse skoleminder, er for mange med ASF eller ADHD talrige. 

At have en neurodivergent hjerne i en verden der er domineret af neurotypiske idealer, er ikke let.

Vi maskerer for at passe ind.

Alle mennesker uanset neurotypi maskerer, og tager “masker” på for at tilpasse sig. Som sådan er det ikke et problem. 

Der hvor det kan være et problem er, når det gøres for at skjule sin neuroatypi for omverdenen, og tillærer sig neurotypiske træk, for at passe ind.

En del af maskeringen består i at aflæse, afkode og reproducere “hensigtsmæssige” træk fra en neurotypisk forventning og gængse sociale normer. Det sker fra en ganske tidlig socialiseringsproces. Omverdenen belønner “god” adfærd, og straffer den “forkerte”. Derved bærer man ofte på en forkerthedsfølelse, og er tit på overarbejde.

Trods effektiv maskering er det ikke usædvanligt, at man har en mængde brudte relationer bag sig, at man dagligt kæmper med at finde logikken i sociale koder. Spørgsmål som “hvordan går det” bliver besvaret konkret og minutiøst, og man kommer måske til at dele, at man har noget eksem, og det medfører latter. Man griner ikke ad de samme ting som de fleste, men lader som om man morer sig. Derfor kan smalltalk være et helvede, fordi der er så mange underliggende spil i dette.

Hvordan kan jeg passe på mig selv, med ADHD eller autisme?

Vi aflæser og kommunikerer følelser forskelligt, og mange med ASF får at vide at de ikke mærker følelser, hvilket er helt forkert.

Ensomhed og høj grad af social belastning er tit følgesvende til et langt liv med maskering

Alene det, at vi forstår ASF og ADHD som afvigelser fostrer forkerthed, fordomme og misforståelser.

Samtaleterapi kan være med til at tage din energi hjem, og forstå dig selv som det hele menneske du er.

Det kan hjælpe dig til at stå ved de beslutninger, der er gode for dig.

Du kan få hjælp til at forstå hvordan det har været at være dig, og du kan finde omsorgen for det hele menneske du er.

ADHD, autisme og maskering følges tit ad

Kan man både have ADHD og autisme?

Vi ser oftere og oftere at der både er ADHD og autistiske træk til stede, når mennesker bliver udredt, ikke altid men sommetider.

Det kan gøre livet endnu mere besværligt, for den autistiske side af hjernen har ofte brug for ro og struktur og ADHD hjernen kan somme tider have svært ved det.

Uanset diagnose, er du dig, og du har ret til at have det godt.

 

 

Hvordan hjælper jeg min partner, der har ADHD eller autisme?

For nogle kan det være overvældende at have været gennem en udredning, og der rejser sig mange spørgsmål, når ADHD eller autisme er en ny og ukendt del af virkeligheden.

Uanset om den ene eller i begge har neurodivergente hjerner, og om det er nyt for jer, eller om det har været kendt længe, kan jeg hjælpe jer med at forstå hinanden.

Få redskaber til at få et godt parforhold, læs om parterapi her