Hvis du er henvist til behandling gennem Prescriba, er her lidt information om rammen for behandling:

Ann-Helene Maack, psykoterapeut (MPF) samarbejder med Prescriba A/S om behandling til klienter, som henvises af Prescriba.

For at sikre, at du som klient kan modtage behandling, som du er berettiget til i henhold til gældende forsikringsbetingelser, bl.a. få tildelt flere timer, og til brug for afregning overfor Prescriba, er det i forbindelse med dit forløb, nødvendigt for Ann-Helene Maack at rapportere til Prescriba til brug for videregivelse til Prescribas kunde, hvor du er forsikret. 

NB: Udeblivelsesgebyr er 300 kr.

Samtykke til videregivelse af oplysninger

Til brug for afregning og dokumentation i henhold til bogføringsloven, ansøgning om og tildeling af timer til behandling, forlængelse af bevillingsperiode giver jeg samtykke til at Ann-Helene Maack, psykoterapeut (MPF) må videregive oplysninger til Prescriba A/S om antal af behandlinger og status på mit behandlingsforløb – både løbende og ved afslutning af behandlingsforløb. Disse oplysninger videregives til Prescriba A/S med henblik på rapportering til Prescribas A/S’s kunde til det nævnte formål.

Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at sende en mail eller give mundtlig besked.

Konsekvensen af tilbagekaldelse af dit samtykke er, at du ikke kan modtage behandlingen hos Ann-Helene Maack, psykoterapeut (MPF).

Tilbagekaldelsen af samtykke berører ikke lovligheden af videregivelse af personoplysninger, der er baseret på dit samtykke inden tilbagetrækningen.

Ann-Helene Maack, psykoterapeut (MPF) behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med privatlivspolitikken der er beskrevet på min hjemmeside.

https://prescriba.com/